Kalam Pimpinan


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dialah yg maha Pemurah dan maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan.
Selawat dan salam ke atas imam para muttaqiin dan pemimpin para mujahidin, Saidina Muhammad Nabi SAW yang amanah, juga ke atas para isteri-isteri baginda, anak-anak baginda, sahabat-sahabat baginda, yang telah menyucikan jiwa lalu mereka berjaya, yang memberikan nasihat kepada saudara-saudara lalu mereka mendapat manfaat.
Wahai Tuhan kami, muliakanlah kami dengan kemuliaan mereka, berikanlah taufiq dan hidayah kepada kami dengan taufiq dan hidayah yang Engkau berikan kepada mereka, dan jadikan kami orang yang mengikuti mereka serta himpunkanlah kami bersama mereka di bawah bendera penghulu kami Sayyidina Muhammad SAW. Sesugguhnya Engkaulah yang paling Pemurah dan Engkaulah sebaik-baik tempat mengharap.

Sahabatku mahasiswa dan mahasiswi yang diberkati Allah selalu,

Sesungguhnya semenjak terpancarnya fajar Islam, kita telah diuji dengan pelbagai permusuhan yang sememangnya tidak menginginkan kebenaran. Pada hari ini, generasi kita berhadapan dengan gelombang Atheis (kehidupan tanpa kewujudan Tuhan), sekular (kehidupan mengikut akal manusia), globalisasi (dunia tanpa sempadan), liberal (tidak membezakan agama dan kehidupan) dan ideologi-ideologi yang mengharuskan segala sesuatu, yang diserapkan kepada kita dari timur dan juga barat bertujuan menyesatkan golongan muda-mudi, merosakkan generasi serta menakutkan kita terhadap masa depan pemikiran akidah yang kita miliki, dengan ancaman bahawa ia akan menuju kegelapan yang mencengkam.
Dalam suasana gelombang ini, kita tidak mungkin mampu melawan pertembungan pemikiran tanpa kita bepegang dengan tali Allah yang sememangnya kukuh dan juga tanpa terlalu mementingkan perbezaan (khilaf) di dalam perkara-perkara kecil yang merupakan ijtihad serta hendaklah kita mengikat hati dengan Allah Ta'ala yang mana bertujuan untuk memperolehi kekuatan, ketenangan, kehebatan, serta kemuliaan daripaNYA. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud :

"Dan bahawa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa". (Al-An'aam: 153)

Sahabatku mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian,

Sesungguhnya kita selaku umat yang beriman dengan Islam dituntut untuk beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dan berusaha untuk merealisasikan matlamat-matlamatnya di alam nyata. Untuk merealisasikannya, maka kita mestilah memiliki kefahaman Islam yang jelas. Kita juga mestilah memiliki niat yang ikhlas sehingga amal kita itu diterima di sisi Allah Ta’ala. Umat Islam mestilah memiliki kesatuan dan jamaah untuk berkuasa merealisasikan matlamat Islam di alam ini dengan bentuk yang paling baik. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud :
"Mereka yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan tidak merasa takut kepada seorangpun yang lain dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan".(Surah Al-Ahzab: ayat: 39 )
Kesatuan adalah amat penting dalam Islam untuk mencapai matlamat sebenar. Pembentukan ummah, pendidikan bangsa, pencapaian cita-cita dan pendokongan prinsip amat diperlukan keseluruhan umat yang mana tidak dapat tidak mestilah mempunyai aspek-aspek yang penting, antaranya :
* Kekuatan jiwa yang besar yang dijelmakan di dalam keinginan yang kuat, dan tidak diresapi oleh sebarang kelemahan.
* Kesetiaan yang tetap berkekalan, tidak dijangkiti oleh sebarang warna atau tipudaya.
* Pengorbanan suci yang tidak dapat dihalang oleh sifat tamak dan bakhil.
* Mengetahui prinsip, beriman dengannya dan dapat menilai kedudukannya sehingga dapat mengawal dari sebarang kesalahan, penyelewengan atau tertipu oleh perkara lain.
(Majmu'ah Rasaail - Ke arah mana kita menyeru manusia: 45)

Sesungguhnya amalan Islam ini sentiasa berhajat kepada titik permulaan yang selamat, sekalipun jalannya panjang tetapi ia akan sentiasa berkembang subur. Asy-Syahid Iman Hassan Al-Banna telah memilih asas pembinaan yang bermula dari pembinaan individu, keluarga dan masyarakat muslim yang tidak syak lagi akan membuahkan sebuah negara Islamik. Di antara tanda permulaan yang baik ialah tidak mengalpakan pengambilan sepenuhnya terhadap sebab hakiki. Kemudian bertawakkal kepada pencipta sebab (Allah) pada setiap perkara, sebelum dan selepasnya. Firman Allah Ta’ala bermaksud :

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keredhaanNya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamanya ke dalam neraka Jahannam". (At-Taubah: 109)
Ahli Sufi mengatakan : "Jadikanlah amalanmu itu seperti garam dan adabmu seperti gandum"

Sahabatku mahasiswa dan mahasiswi yang diredhai Allah hendakNya,
Hidup bermasyarakat adalah antara faktor penting perkembangan dakwah islamiah. Perpecahan umat islam masa kini melemahkan dakwah islamiah akhir zaman yang mana adalah dari kesilapan kita sendiri yang tidak mengamalkan apa yang telah disyariatkan kepada kita. Islam mewajibkan ke atas kita bermuamalat sesama insan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maksud firman Allah Ta’ala :
"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui, maha Teliti ". (Al-Hujurat: 13)

Menurut Islam setiap manusia ada peranannya dan setiap peranan harus diberikan haknya, tanpa ada paksaan dan tanpa ada pertembungan mengikut asas-asas dan kaedah-kaedah seperti mengenal batas diri dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, menghormati orang-orang tua ataupun orang yang berpengalaman, dan menerima apa jua kebenaran yang ada walaupun dari mana, selagimana tidak lari dari landasan Islam sebenar. Dengan ini dapatlah kita melakukan perubahan yang di anjurkan Islam selari dengan tuntutan ideologi kini yang telah banyak dikuasai oleh barat meresapi jiwa dan kehidupan seharian kita.
Ahli Falsafah Yunani Aristotle pernah menulis dalam karya terawalnya, Exhortation to Philosophy bahawa ‘mencari kebijaksanaan suatu kepuasan, semua orang berasa senang dengan falsafah dan ingin menghabiskan masa dengannya (falsafah) dan meninggalkan semua yang lain.’ Beliau mengajak manusia untuk menjalani kehidupan seperti mana yang kita sendiri mahu. Kita tidak boleh menjalani kehidupan atas kehendak orang lain. Kebahagiaan dalam sebuah kehidupan amat penting. Hal ini kerana dengan kehidupan yang bahagia akan mewujudkan jiwa yang tenteram. Hal inilah yang di maksudkan oleh Aristotle. Jika kita hidup mengikut kehendak orang lain nescaya hati kita dan jiwa kita akan memberontak mahukan kebebasan. Manusia yang tidak bebas dalam kehidupan akan mudah mengalami kemurungan. Manusia yang mengalami kemurungan akan sentiasa beranggapan dunia ini tidak menyeronokkan. Sedangkan dunia ini penuh dengan warna-warni keceriaan. Hal ini disebabkan manusia melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan keikhlasan diri sendiri dan tiada paksaan. Maka pekerjaan itu dilakukan dengan mudah dan perasaan yang mengembirakan. Pekerjaan yang susah juga akan menjadi senang. Namun, semuanya perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan sahabat-sahabat baginda SAW. Seperti mana kaedah Fiqh yang bermaksud : “Matlamat tidak menghalalkan cara”.

Sahabatku mahasiswa dan mahasiswi yang dilindungi Allah sekalian,

Islam menekankan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering kali alpa dengan kehidupan kini yang tergelincir dari panduan Islam sebenar. Cuba kita muhasabah diri kita, adakah kehidupan seharian kita benar-benar berpandukan ajaran Islam sebenar? Selaku kepimpinan, saya fokuskan kepada kehidupan kita dalam kesatuan dan sosiologi (masyarakat) selaku kita mahasiswa dan mahasiswi yang menuntut di bumi yang penuh keberkatan ini. Bagaimana hubungan kita antara satu sama lain? Kita adalah golongan pendakwah yang menegakkan syiar Islam akhir zaman. Tapi sebenarnya kita sendiri tidak beramal dengan keindahan Islam sendiri. Saya berpegang dengan firman Allah Ta’ala yang bermaksud :

“Wahai orang-orang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu mengunjing sebahagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha Penerima Taubat, maha Penyayang” (Al-Hujurat : 12)

Jelaslah tiga larangan Allah Ta’ala dalam ayat ini adalah untuk kita membina kehidupan bermasyarakat yang aman, bahagia, dan sejahtera. Kita dijadikan adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak dapat lari dari kepimpinan. Baik pada diri, keluarga, agama, dan masyarakat. Apabila kita mengaku kita seorang Islam, jadi kita tidak dapat lari dari perintah menyuruh kepada kemakrufan, dan mencegah kepada kemungkaran.
Ulama tasawuf juga mengatakan : " Janganlah kamu melihat kepada keaiban kecuali kamu meyakini ianya ada pada dirimu, keaiban itu jelas lagi nyata, akan tetapi ianya tersembunyi"

Saya selaku kepimpinan Dewan Mahasiswa/wi Mansurah 08/09 mengharapkan kehidupan yang bahagia, sejahtera, aman, dan harmoni antara kita. Konsep belajar dan mengajar antara satu sama lain adalah jati diri saya dalam kehidupan. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud :
“Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran” (Az-Zumar : 9)
Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tarmizi yg bermaksud : "Ketua sesuatu kaum ialah orang yg berkhidmat untuk kaum mereka"

Di kesempatan ini, saya memohon maaf di atas kekurangan diri saya sepanjang berada dalam kepimpinan kepada semua insan yang berasa disekeliling saya. Harapan saya agar kita terus mendapat kerahmatan, keredhaan, keberkatan, dan perlindungan dari Allah Ta’ala hingga akhirnya di dunia dan di akhirat demi menegakkan kehidupan Islam sebenar. Sama-samalah kita bersatu dalam kesatuan yang dasar dan perlaksanaannya berpandukan garis panduan Islam sebenar demi memartabatkan Islam dipersada dunia akhir zaman.
Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan kepada Engkaulah kami bertaubat dan kepada Engkaulah kami kembali, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah maha Perkasa dan maha Bijaksana. (Al-Mumtahanah :4,5)


Sekian dari saya. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamba yang fakir kepada Allah yang maha Kaya,


Abdul Hafiz bin Yusop
Ketua Unit Sambutan dan Rehlah,
Dewan Perwakilan Mahasiswa/wi Mansurah 08/09.
Share this article :

+ comments + 1 comments

June 11, 2009 at 7:43 AM

Salawat

Post a Comment
 
MEMARTABAT KEILMUAN MEMIMPIN KESATUAN
Copyright © 2012. LAMAN RASMI : Dewan Perwakilan Mahasiswi Mansurah - All Rights Reserved
Template Created by MMC Mansurah
Proudly powered by Blogger